Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij uitsluitend de informatie en persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven om deze aan ons te verstrekken en die nodig zijn voor het vaststellen van uw behoeften en voor een betere dienstverlening aan u. Door uw gebruik van de site of registratie als een nieuwe gebruiker kunnen wij u vragen om persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Naam, bedrijf en functie
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres en mobiel telefoonnummer
 • Demografische informatie inclusief postcode, productvoorkeuren en interesses
 • Internet Protocol (“IP”) adres en andere persistente identificatoren
 • Andere informatie die relevant is voor klantenquêtes en aanbiedingen

Ook kunnen wij informatie bijhouden zoals de domeinnaam en de naam van de webpagina via welke u op onze site bent terechtgekomen, en hoeveel tijd u doorbrengt op iedere pagina van ons. Wij verzamelen informatie die gecombineerd wordt met informatie van andere webbezoekers, zoals hoeveel keer webbezoekers op iedere webpagina klikken en op welke manieren onze site werd gevonden. Wanneer u onze site bezoekt, kunnen wij IP-adressen en informatie over het gebruik van de website van u verzamelen door het gebruik van “cookies”.

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te kunnen bieden. Wanneer u verder gaat zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, nemen wij aan dat u instemt met ons gebruik van cookies op dit apparaat. U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen, maar wanneer u dit doet, kan het zijn dat u enige functionaliteiten op onze website verliest. Klik hier voor ons cookiebeleid.

Wat doen wij met de gegevens die we verzamelen?

U zult gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken op bepaalde velden op deze site. Hierdoor kunt u gebruik maken van onze diensten. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat we ten tijde van het verzamelen bekend maken of voor onderstaande doelen. Zo kunnen wij uw gegevens onder andere, maar niet uitsluitend, gebruiken voor het volgende:

 • Voor het verwerken van transacties. College Park gebruikt persoonsgegevens zoals naam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijf/instelling voor het aangaan van interacties met u, met inbegrip van het opnemen van contact met u over uw transacties met de site.
 • Voor het verwerken van betalingen. Wij gebruiken financiële/creditcard- en betaalgegevens voor het verwerken van uw bestelling en het kan voorkomen dat wij enkele van deze gegevens met bezorgdiensten, clearinginstellingen voor creditcards en andere derden moeten delen voor het afronden van de transactie.
 • Voor het verlenen van ondersteuning of andere diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het aan u verlenen van ondersteuning of andere diensten die u besteld hebt of waarom u verzocht hebt. College Park kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het rechtstreeks reageren op uw verzoeken om informatie, inclusief aanmeldingen voor nieuwsbrieven, webinars of andere specifieke verzoeken, of uw contactgegevens doorgeven aan de juiste distributeur of wederverkoper van College Park voor een verdere opvolging met betrekking tot uw interesses.
 • Voor het administreren van producten. Wanneer u producten afneemt, kan College Park contact met u opnemen voor het bevestigen van bepaalde informatie over uw bestelling.
 • Voor het selecteren van content, het verbeteren van de kwaliteit en het faciliteren van het gebruik van de websites. College Park kan uw persoonsgegevens, met inbegrip van de door het surfen op de site en elektronische protocollen en cookies (inclusief cookies van derden) verzamelde informatie, gebruiken als hulp bij het creëren en personaliseren van webcontent, het verbeteren van de kwaliteit van de website, het bijhouden of een marketingcampagne al dan niet aanslaat, het evalueren van responscijfers voor pagina’s, het uitvoeren van gebruiksvriendelijkheidstesten en het vergemakkelijken van uw gebruik van de websites (zoals bijvoorbeeld het vergemakkelijken van het surfen en het inlogproces, het voorkomen van dubbele invoer van gegevens, het verbeteren van de beveiliging, het bijhouden van toevoegingen aan winkelwagens en het bewaren van andere informatie tussen sessies).
 • Om u bij te praten over relevante voordelen, programma’s en aanbiedingen van College Park. College Park kan met u communiceren over voor u beschikbare relevante voordelen, programma’s en aanbiedingen van College Park.
 • Voor het beschermen van content en diensten van College Park. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het voorkomen van potentieel illegale activiteiten en voor het ten uitvoer leggen van onze voorwaarden. Ook kunnen wij gebruik maken van diverse technologische systemen voor het opsporen en aanpakken van afwijkende activiteiten en voor het screenen van content ter voorkoming van misbruik, zoals spam. Deze activiteiten kunnen soms een tijdelijke of permanente opschorting of beëindiging van sommige functies voor sommige gebruikers tot gevolg hebben. Door het gebruiken van de website erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens die wij over u verzamelen en houden kunnen inzien, bewaren en bekend maken wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke inzage, bewaring of bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor: (a) naleving van een gerechtelijke procedure (bijv. een dagvaarding of een gerechtelijk bevel) of een wet; (b) het ten uitvoer leggen van onze gebruiksvoorwaarden, dit privacybeleid of andere overeenkomsten met u, met inbegrip van het onderzoek naar potentiële schendingen daarvan; (c) het reageren op beweringen dat bepaalde content de rechten van derden schendt; (d) het reageren op uw verzoeken om klantenservice; en/of (e) het beschermen van de rechten, eigendommen of persoonlijke vrijheid van College Park, zijn agenten en aangeslotenen, zijn gebruikers en/of het publiek. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor het voorkomen van fraude, naleven van toepasselijke wetgeving, het voorkomen van spam/malware en soortgelijke doelen.
 • Voor het verkrijgen van feedback of input van u. Om die producten en diensten te kunnen leveren waarin onze klanten het meest geïnteresseerd zijn, kunnen wij van tijd tot tijd leden, vrijwilligers en websitebezoekers om input en feedback vragen (bijvoorbeeld door middel van enquêtes, gebruiksvriendelijkheidsonderzoeken, focusgroepen).

Voor zover wij bepaalde demografische informatie over u verzamelen, kunnen we deze informatie gebruiken bij ons marktonderzoek, maar dit zullen wij alleen doen nadat we de gegevens “geanonimiseerd” of “gepseudonimiseerd” hebben, d.w.z. alle informatie die uw identiteit bevestigt verwijderd hebben. Wij zullen uw persoonsgegevens echter niet gebruiken voor het aan u sturen van commerciële of marketingboodschappen tenzij we hier een rechtsgrond voor hebben, zoals uw toestemming of een overeenkomst met ons, waarbij u in elk van beide gevallen de mogelijkheid hebt om u hiervoor af te melden door een e-mail te sturen aan opt-out@college-park.com.

Deze site verzamelt geen persoonsgegevens wanneer u op de site surft en pagina’s opvraagt van onze servers, tenzij u dergelijke informatie vrijwillig en bewust aan ons verstrekt. Dit betekent dat wij uw naam, uw e-mailadres of andere persoonsgegevens niet kennen enkel en alleen omdat u op de site surft, tenzij u een profiel hebt aangemaakt of inlogt in uw account of ervoor kiest om onthouden te worden via uw cookie of uw met het internet verbonden mobiele apparaat.

Wie kan de gegevens die wij verzamelen gebruiken en hoe?

Behalve degenen die namens ons optreden en behalve zoals uiteengezet in dit beleid zullen persoonsgegevens die u op deze site verstrekt niet worden doorgegeven aan niet-gerelateerde derden, tenzij wij een rechtsgrond hiervoor hebben. Houd er echter rekening mee dat aan deze site verstrekte persoonsgegevens wél bekend gemaakt kunnen worden op grond van dagvaardingen, bevelschriften of bevelen van rechtbanken of andere overheidsinstellingen. Wij zullen deze informatie enkel na ongeveer twee weken na ontvangst van een geldige dagvaarding of na een andere civielrechtelijke procedure verstrekken.

Hoe beschermen wij de persoonsgegevens die we verzamelen?

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan het beschermen van de veiligheid van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij uw informatie op papier en/of in elektronische vorm bewaren. Voor elk medium maken wij gebruik van technologieën en procedures voor het beschermen van persoonsgegevens. Wij herzien onze strategieën en actualiseren deze waar nodig om deze aan te passen aan onze zakelijke behoeften, technologische veranderingen en regelgevende vereisten. Wij nemen onze verplichtingen op het gebied van beveiliging serieus, en dat zou u ook moeten doen. Hoewel wij primair verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de veiligheid van deze site, dient ook u zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze site op een manier die verantwoord en veilig is. Wij houden ons aan internationaal erkende beveiligingsnormen, en ons informatiebeveiligingsbeheersysteem met betrekking tot vertrouwelijke klantgegevens is onafhankelijk gecertificeerd als in overeenstemming met de vereisten van ISO 13485: 2003. Daarnaast hebben wij diverse beleidslijnen, procedures en trainingen op het gebied van gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging geïmplementeerd, en wij beoordelen de gepastheid van deze maatregelen regelmatig opnieuw en werken deze waar nodig bij.

Opslag en doorgifte van persoonsgegevens
Door College Park verzamelde persoonsgegevens kunnen in de Verenigde Staten worden opgeslagen en verwerkt.

Voor het voldoen aan de behoeften van ons bedrijf, ons personeel en onze klanten werkt College Park ook samen met derden zoals overal ter wereld gevestigde cloudhostingdiensten en leveranciers. In sommige gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens bekend moeten maken of door moeten geven binnen College Park of aan derden in gebieden buiten uw land van vestiging. Wanneer wij dit doen, nemen we stappen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving worden verwerkt, beveiligd en doorgegeven.

Wanneer u meer wilt weten over onze praktijken op het gebied van gegevensdoorgifte, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op privacy@college-park.com.

Bewaring van persoonsgegevens
College Park bewaart persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het verlenen van de diensten en het afhandelen van de transacties waarom u verzocht hebt, of voor andere zakelijke doeleinden zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het ten uitvoer leggen van onze overeenkomsten. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde bewaartermijnen aan te houden voor sommige soorten informatie (bijv. verjaringstermijn). Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de wettelijke of zakelijke doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, zullen wij normaliter die informatie vernietigen of anonimiseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wij respecteren uw recht op inzage in en controle over uw persoonsgegevens. U hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u gevraagd wordt om persoonsgegevens te verstrekken die niet nodig zijn voor het aan u verstrekken van onze sites, producten en diensten, mag u dit weigeren. Als u er echter voor kiest om gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst niet te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten, sites, producten of diensten.

Wij streven ernaar om alle persoonsgegevens die we in ons bezit hebben juist, volledig en actueel te houden. Hoewel wij ons uiterste best hiervoor zullen doen, raden wij u aan om ons op de hoogte te brengen wanneer u uw contactgegevens wijzigt. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, onvolledig of verouderd is, neem dan contact op met privacy@college-park.com.

Inzage in persoonsgegevens: U hebt het recht te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. In dit geval zullen wij hier gehoor aan geven, onder voorbehoud van relevante wettelijke vereisten en uitzonderingen, waaronder procedures voor identiteitsverificatie. Voordat wij gegevens aan u verstrekken, zullen wij vragen om een legitimatiebewijs en voldoende informatie over uw interactie met ons, zodat we alle relevante gegevens kunnen opzoeken. Voor het verstrekken van een kopie van uw gegevens kunnen wij ook een vergoeding aan u in rekening brengen (behalve waar dit op grond van lokale wetgeving niet is toegestaan).

Rectificatie en verwijdering: YU hebt het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren en wijzigen als deze onjuist zijn of geactualiseerd dienen te worden. Ook kan het zijn dat u het recht hebt om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Houd er wel rekening mee dat een dergelijk verzoek geweigerd kan worden omdat uw persoonsgegevens nodig zijn voor het aan u verstrekken van producten en diensten waar u om verzocht hebt, bijvoorbeeld voor het leveren van een product of het sturen van een factuur naar uw e-mailadres, of wanneer een dergelijke weigering verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving.

Marketingvoorkeuren: Wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt hebt, kunnen wij – behoudens de Amerikaanse Can Spam Act of soortgelijke regelgeving – telefonisch, per post of via e-mail contact met u opnemen met betrekking tot producten, diensten en evenementen van College Park waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, inclusief nieuwsbrieven.

E-mailberichten die u van College Park ontvangt, zijn normaliter voorzien van een afmeldlink waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails of uw contactvoorkeuren kunt wijzigen. E-mailberichten kunnen ook een link bevatten voor het rechtstreeks bijwerken en beheren van uw marketingvoorkeuren. Wanneer u een online account bij College Park hebt, kunt u uw contactvoorkeuren ook wijzigen via de bladzijde met uw gebruikersgegevens. Denk er wel aan dat zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingmails, wij u toch nog belangrijke service-informatie met betrekking tot uw account kunnen sturen.

Hoe kunt u zich afmelden voor het delen van persoonsgegevens met onze zakenpartners?

Wanneer u college-park.com bezoekt, maken wij gebruik van diverse technologieën voor het verzamelen en opslaan van informatie. Hierbij kan het ook gaan om cookies of soortgelijke technologieën voor het identificeren van uw browser of apparaat. Enkele van de diensten van derden die wij gebruiken voor het volgen van bezoekers zijn Google Analytics, HotJar en SmartSupp. Deze aanvullende diensten helpen ons om inzicht te krijgen in verkeersanalyses, gebruikersgedrag, heatmapping (waar gebruikers op klikken en kijken op onze website) en demografische gegevens. Ook helpen zij ons bij het werken aan verbeteringen om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn met producten en een betere online service te kunnen bieden.

U kunt zich ook op elk gewenst moment afmelden voor onze marketingmails door contact met ons op te nemen op privacy@college-park.com.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens (laten) rectificeren en bijwerken?

U kunt uw accountinformatie op elk gewenst moment wijzigen of corrigeren. U hoeft alleen maar een e-mail met uw oude informatie en uw correcties te sturen naar privacy@college-park.com. Vermeld s.v.p. “Correctie” in de onderwerpregel.

Wat is ons privacybeleid als u een minderjarig kind bent?

Wij begrijpen het belang van het beschermen van de privacy van alle individuen, in het bijzonder de zeer jonge. Onze diensten zijn bestemd voor publiek van 18 jaar en ouder. Onze site en diensten zijn niet gericht op kinderen, en kinderen jonger dan 13 jaar kunnen geen gebruik maken van onze diensten. U moet ook oud genoeg zijn om toestemming te kunnen geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in uw land (in sommige landen kunnen wij uw ouder of voogd toestaan om dit namens u te doen). Abonneren op onze diensten is alleen mogelijk voor volwassenen die 18 jaar of ouder zijn of de in uw land van vestiging wettelijk voorgeschreven volwassen leeftijd hebben.

Wat gebeurt er wanneer u doorklikt naar een website van een derde?

Wanneer u op een link klikt en zo naar een andere site gaat, bent u onderworpen aan het privacybeleid van die website. Wij raden u aan om het op de betreffende website geplaatste privacybeleid te lezen alvorens welke persoonsgegevens dan ook te verstrekken.

Wat gebeurt er wanneer wij ons privacybeleid bijwerken?

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Uw aanvaarding van eventuele kleine wijzigingen van dit privacybeleid blijkt uit uw voortgezette gebruik van onze diensten. Wanneer wij materiële wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen wij een kennisgeving van de wijziging op een prominente locatie op onze site plaatsen. Wij raden u aan om onze site en dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen.

Uw privacyrechten in de Europese Unie

Wanneer u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u als betrokkene bepaalde rechten hebben op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) (ook wel bekend als de AVG). Een betrokkene is een persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van een naam, identificatienummer, locatie, online identificator of de fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon. Op grond van de AVG zijn persoonsgegevens gegevens met betrekking tot een betrokkene. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het op uw verzoek nemen van stappen alvorens een overeenkomst aan te gaan, vgl. artikel 6 lid 1 sub a en b AVG. Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen op privacy@college-park.com.

Voor het aangaan van een overeenkomst voor het gebruik van onze diensten dient u ons de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons niet alle gevraagde informatie verstrekt, zal het niet mogelijk zijn om de dienst te leveren.

Stuur voor verzoeken om informatie over of voor het uitoefenen van deze rechten een e-mail naar privacy@college-park.com met “AVG Verzoek” in de onderwerpregel. Geef in de e-mail specifiek aan welk AVG-recht u wilt uitoefenen. Houd er rekening mee dat om aanvullende informatie kan worden gevraagd alvorens een verzoek in behandeling wordt genomen en dat College Park zich het recht voorbehoudt om u voor bepaalde verzoeken een vergoeding in rekening te brengen. Nadat College Park de beoordeling van uw verzoek afgerond heeft, krijgt u bericht dat uw verzoek is toegewezen of afgewezen, of dat er uitzonderingen van toepassing zijn.

Uw privacyrechten in Californië

Wanneer u een inwoner van Californië bent en een gevestigde zakelijke relatie met ons hebt en informatie wenst te ontvangen over hoe u uw keuzes voor derden-openbaarmaking kunt uitoefenen, dient u een verzoek naar het volgende adres te sturen met daarin een voorkeur voor hoe u onze reactie op uw verzoek wenst te ontvangen (via e-mail of per post). U kunt op twee manieren contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar privacy@college-park.com of neem contact op met ons op:

College Park Industries
27955 College Park Drive
Warren, MI 48088
Attn: Uw privacyrechten in Californië
c/o Privacy Administrator

Voor via e-mail gestuurde verzoeken dient “Your California Privacy Rights” in de onderwerpregel van uw e-mail vermeld te worden. Alle per post verzonden verzoeken dienen de vermelding “Your California Privacy Rights” op de envelop (of eventueel de briefkaart) te hebben; dit kenmerk dient ook duidelijk vermeld te staan op het eigenlijke verzoek. Alle verzoeken dienen tevens voorzien te zijn van uw naam, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats. (Uw huisadres is optioneel wanneer u een reactie op uw verzoek via e-mail wenst te ontvangen). Telefonische verzoeken of verzoeken via de fax worden niet door ons geaccepteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het reageren op kennisgevingen die niet voorzien zijn van een (correct) kenmerk of niet op de juiste manier verzonden zijn of geen volledige informatie bevatten.

Wat dient u verder nog te weten?

Het doel van en de rechtsgrond voor de verzameling
Op grond van de AVG dient er een rechtsgrond te zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. Er zijn zes rechtsgronden: dit zijn toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, publieke taak en gerechtvaardigde belangen. Als onderdeel van onze naleving van de AVG zijn wij voornemens om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het verkrijgen van individuele fysieke informatie. Onze rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is de juiste aanpassing van duurzame medische hulpmiddelen voor het optimaliseren van het voordeel voor de patiënt. Voor meer informatie zie bovenstaand onderdeel 2 van ons privacybeleid.

Het gerechtvaardigde belang
Bij onze naleving van de AVG hebben wij een gerechtvaardigd belang dat ons toestaat om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit gerechtvaardigde belang is de juiste aanpassing van duurzame medische hulpmiddelen voor het optimaliseren van het voordeel voor de patiënt.

Ontvangers van uw gegevens en categorieën van verzamelde gegevens
Voor meer informatie zie bovenstaand onderdeel 3 van ons privacybeleid.

Functionaris voor Gegevensbescherming
College Park heeft zijn hoofdkantoor in Warren, Michigan, VS. College Park heeft een interne Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Hieronder vindt u de naam van degene met wie u contact op kunt nemen als u vragen of zorgen hebt over het beleid of de praktijken van het Bedrijf met betrekking tot persoonsgegevens.

Regulatory
27955 College Park Drive
Warren, MI 48088
Attn: Uw privacyrechten in Californië
regulatory@college-park.com.

Inzenden van een getuigenis en een foto
Door het inzenden van uw getuigenis en/of foto’s geeft u toestemming en verleent u de bevoegdheid voor het gebruik en verveelvoudiging ervan door College Park Industries, Inc., dan wel iedere gemachtigde van College Park Industries, Inc., voor alle promotiedoeleinden (d.w.z. getuigenis op de website, advertenties, brochures), met inbegrip van door u aangeleverde foto’s of actie-/prestatievideo’s, algemene informatie (exclusief adres) of citaten, zonder hiervoor compensatie te ontvangen. De inzender verklaart hierbij tevens dat alle geüploade foto’s uw eigen originele werk zijn, of dat u alle rechten, licenties, goedkeuringen en toestemmingen hebt verkregen die nodig zijn voor het gebruik. Voor minderjarigen verklaart u dat u de wettelijke ouder of voogd bent van de op dit formulier genoemde persoon, die jonger is dan wettelijke leeftijd, en namens hem/haar toestemming geeft voor bovenstaande.

WAT MOET U DOEN WANNEER U VRAGEN HEBT?

Als u vragen of zorgen hebt met betrekking tot deze verklaring, neem dan eerst via e-mail contact op met ons op regulatory@college-park.com.