JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej gromadzimy tylko te informacje i dane osobowe, na których przekazanie użytkownik wyraził zgodę i które są niezbędne do określenia potrzeb użytkownika i zapewnienia lepszej obsługi. Gdy użytkownik korzysta z witryny lub rejestruje się jako nowy użytkownik, możemy poprosić m.in. o następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, firma i stanowisko
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu komórkowego
 • Dane demograficzne, w tym kod pocztowy, preferencje dotyczące produktów i zainteresowania
 • Adres protokołu internetowego („IP”) i inne trwałe identyfikatory
 • Pozostałe informacje związane z ankietami i ofertami dla klientów

Możemy również śledzić informacje takie jak nazwa domeny i nazwa strony internetowej, z której użytkownik wszedł na naszą witrynę, a także ile czasu spędził na każdej z naszych stron. Zbieramy informacje, które są łączone z informacjami o innych odwiedzających witrynę internetową, takie jak liczba kliknięć na każdej stronie oraz metody, za pomocą których nasza witryna została znaleziona. Możemy gromadzić adresy IP i informacje o korzystaniu z witryny internetowej przez użytkownika, wykorzystując pliki cookie.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić najlepsze doświadczenia w naszej witrynie internetowej. W przypadku kontynuacji bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie przyjmujemy, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie na tym urządzeniu. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w dowolnym momencie, ale w takim przypadku może dojść do ograniczenia możliwości korzystania z naszej witryny internetowej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą politykę dotyczącą plików cookie.

CO ROBIMY Z DANYMI OSOBOWYMI, KTÓRE GROMADZIMY?

Poprosimy o podanie danych osobowych w niektórych miejscach w tej witrynie, co pozwoli użytkownikowi na korzystanie z naszych usług. Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, które podajemy w momencie ich pozyskiwania, lub do celów określonych poniżej. Te cele mogą m.in. obejmować:

 • Przetwarzanie transakcji. College Park wykorzystuje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwa firmy/instytucji, do kontaktów z użytkownikiem, w tym do kontaktowania się w związku z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem witryny.
 • Przetwarzanie płatności. Korzystamy z informacji finansowych / informacji dotyczących kart kredytowych i metod płatności w celu przetworzenia zamówienia i może zaistnieć potrzeba udostępnienia niektórych z tych informacji dostawcom, firmom zajmującym się rozliczaniem kart kredytowych i innym stronom trzecim w celu realizacji transakcji.
 • Zapewnienie wsparcia lub innych usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia użytkownikom wsparcia lub innych usług, które zostały zamówione. College Park może również wykorzystywać dane osobowe do bezpośredniego odpowiadania na zapytania użytkownika, włączając w to subskrypcję biuletynów, zapisy na webinaria lub inne określone zapytania, bądź przekazać dane kontaktowe użytkownika odpowiedniemu dystrybutorowi lub sprzedawcy College Park w celu dalszych działań związanych z interesami użytkownika.
 • Administrowanie produktami. College Park może skontaktować się z użytkownikiem w przypadku zakupu produktów w celu potwierdzenia określonych informacji dotyczących zamówienia.
 • Aby wybrać zawartość, poprawić jakość i ułatwić korzystanie z witryn internetowych. College Park może wykorzystywać dane osobowe użytkownika, w tym informacje zebrane w wyniku poruszania się w obrębie witryny oraz protokoły elektroniczne i pliki cookie (w tym pliki cookie stron trzecich), aby pomóc w tworzeniu i personalizacji zawartości witryny internetowej, poprawić jej jakość, śledzić skuteczność kampanii marketingowych, oceniać wskaźnik odpowiedzi strony, przeprowadzać testy użyteczności oraz ułatwiać korzystanie z witryn internetowych (na przykład aby ułatwić nawigację oraz proces logowania, uniknąć podwójnego wprowadzania danych, zwiększyć bezpieczeństwo, śledzić dodawanie produktów do koszyka oraz zachować informacje o zamówieniach pomiędzy sesjami).
 • Aby informować o istotnych korzyściach, programach i możliwościach, jakie daje College Park. College Park może kontaktować się z użytkownikiem w sprawie istotnych korzyści, programów i możliwości dostępnych w ramach College Park.
 • Ochrona treści i usług College Park. Wykorzystujemy dane osobowe, aby zapobiec działaniom niezgodnym z prawem oraz do zagwarantowania, że nasz regulamin jest przestrzegany. Używamy również różnych systemów technologicznych do wykrywania i zwalczania nieprawidłowych działań oraz do sprawdzania treści w celu zapobiegania nadużyciom, takim jak spam. Działania te mogą czasami prowadzić do czasowego lub stałego zawieszenia lub zakończenia niektórych funkcji dla niektórych użytkowników. Korzystając ze Strony, użytkownik potwierdza i zgadza się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać i ujawniać dane osobowe, które gromadzimy i przechowujemy na jego temat, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dokonujemy tego w dobrej wierze z przekonaniem, że taki dostęp, przechowywanie lub ujawnienie są uzasadnione i niezbędne w celu: (a) przestrzegania procedur prawnych (np. wezwanie do sądu lub nakaz sądowy) lub prawa; (b) egzekwowania naszego Regulaminu, niniejszej Polityki prywatności lub innych umów z użytkownikiem, w tym badania potencjalnych naruszeń; (c) odpowiedzi na roszczenia dotyczące potencjalnych naruszeń praw stron trzecich przez jakąkolwiek treść; (d) odpowiedzi na wnioski użytkownika o obsługę i/lub (e) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego College Park, jej przedstawicieli i jednostek stowarzyszonych, użytkowników i/lub społeczności. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami, zgodności z obowiązującym prawem, zapobiegania spamowi / złośliwemu oprogramowaniu oraz w podobnych celach.
 • Uzyskiwanie informacji zwrotnych lub uwag od użytkownika. W celu dostarczenia produktów i usług najbardziej interesujących naszych klientów możemy okresowo prosić członków, klientów, wolontariuszy i osób odwiedzających witrynę internetową o przekazanie nam informacji zwrotnych (na przykład poprzez ankiety, badania użyteczności, grupy fokusowe).

W zakresie, w jakim gromadzimy pewne informacje demograficzne o użytkowniku, możemy wykorzystać te informacje w naszych badaniach rynkowych, ale zrobimy to dopiero po „anonimizacji” lub „pseudonimizacji” danych, tj. po usunięciu informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika. Nie będziemy jednak wykorzystywać danych osobowych do wysyłania użytkownikom wiadomości handlowych lub marketingowych, chyba że istnieją ku temu podstawy prawne, takie jak zgoda lub umowa z użytkownikiem, z których można zrezygnować, wysyłając e-mail na adres opt-out@college-park.com.

Niniejsza witryna nie gromadzi danych osobowych podczas jej przeglądania i pobierania stron z naszych serwerów, chyba że użytkownik dobrowolnie i świadomie udzieli nam takich informacji. Oznacza to, że nie będziemy znać imienia i nazwiska, adresu e-mail ani żadnych innych danych osobowych użytkownika tylko dlatego, że przegląda naszą witrynę, chyba że utworzył profil i zaloguje się na swoje konto lub zdecyduje się na zapamiętywanie za pomocą pliku cookie lub przeglądarki w urządzeniu mobilnym.

Kto i jak może korzystać z informacji, które gromadzimy?

Poza osobami działającymi w naszym imieniu i z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce dane osobowe podane przez użytkownika w niniejszej witrynie nie będą przekazywane niepowiązanym stronom trzecim, chyba że będziemy mieć ku temu podstawy prawne. Należy jednak pamiętać, że dane osobowe udostępnione w witrynie podlegają ujawnieniu stosownie do wezwań sądowych, nakazów lub decyzji. Informacje te zostaną przekazane po mniej więcej dwóch tygodniach od otrzymania ważnego wezwania do sądu lub innej procedury prawnej w sprawie cywilnej.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe, które gromadzimy?

Bezpieczeństwo danych osobowych
Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych. W zależności od okoliczności możemy przechowywać dane osobowe w formie papierowej i/lub elektronicznej. Dla każdego nośnika stosujemy technologie i procedury mające na celu ochronę danych osobowych. Przeglądamy nasze strategie i aktualizujemy je w miarę potrzeb, aby sprostać naszym wymaganiom biznesowym, zmianom technologicznym i wymogom prawnym. Poważnie traktujemy nasze zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i tego samego wymagamy od użytkowników. Chociaż jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa witryny, użytkownik powinien również korzystać z niej w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Przestrzegamy uznanych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących poufnych danych klienta został poddany niezależnej certyfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 13485: 2003. Ponadto wdrożyliśmy szereg polityk, procedur i szkoleń z zakresu ochrony danych, poufności i bezpieczeństwa, a także regularnie aktualizujemy i weryfikujemy stosowność tych środków.

Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe gromadzone przez College Park mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie Stanów Zjednoczonych.

College Park współpracuje również ze stronami trzecimi, takimi jak firmy świadczące usługi hostingowe w chmurze oraz dostawcy zlokalizowani na całym świecie, w celu zaspokojenia potrzeb naszej firmy, pracowników i klientów. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba ujawnienia lub przekazania danych osobowych użytkownika w ramach College Park lub stronom trzecim na obszarach poza krajem siedziby firmy. Podczas takiego działania podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane, zabezpieczane i przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach przekazywania danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem privacy@college-park.com.

Zatrzymywanie danych osobowych
College Park przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług i realizacji zamówionych transakcji lub do innych celów związanych z działalnością gospodarczą, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych umów. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania niektórych rodzajów informacji przez określony czas (np. przedawnienie). Jeżeli dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celów prawnych lub biznesowych, w związku z którymi są przetwarzane, niszczymy je lub poddajemy anonimizacji.

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Przestrzegamy prawa użytkownika do dostępu i kontroli danych osobowych. Użytkownik może dokonywać wyborów w kwestii danych, które gromadzimy. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które nie są niezbędne do celów związanych z udostępnieniem naszych witryn, produktów i usług, może nie wyrazić na to zgody. Jeśli jednak nie poda danych, które są niezbędne do świadczenia usług, może nie mieć dostępu do niektórych funkcji, witryn, produktów lub usług.

Dążymy do tego, aby wszystkie posiadane przez nas dane osobowe były prawidłowe, kompletne i aktualne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby to osiągnąć, zachęcamy do poinformowania nas w przypadku zmiany danych kontaktowych. W przypadku uznania, że posiadane przez nas informacje o użytkowniku są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, prosimy o kontakt pod adresem privacy@college-park.com.

Dostęp do danych osobowych: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W takich przypadkach będziemy przestrzegać, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów prawnych i zwolnień, w tym procedur weryfikacji tożsamości. Przed przekazaniem danych poprosimy o dowód tożsamości i wystarczające informacje o naszej współpracy, aby móc zlokalizować wszystkie stosowne dane. Możemy również obciążyć użytkownika opłatą za dostarczenie kopii danych (z wyjątkiem przypadków, w których jest to niedozwolone przez lokalne prawo).

Sprostowanie i usunięcie:Użytkownik ma prawo do sprostowania lub zmiany swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub wymagają aktualizacji. Użytkownik ma również prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że taki wniosek może zostać odrzucony, jeśli dane osobowe są wymagane do dostarczenia zamówionych produktów lub usług, np. w celu realizacji dostawy produktu lub wysłania faktury na adres e-mail bądź jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

Preferencje marketingowe: W przypadku przekazania nam swoich danych kontaktowych możemy, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawy antyspamowej (Spam Act) lub podobnych regulacji, kontaktować się z użytkownikiem poprzez e-mail, pocztę tradycyjną lub telefonicznie w związku z produktami, usługami i wydarzeniami, które mogą być dla niego interesujące, w tym w formie biuletynów.

Wiadomości e-mail, które użytkownik otrzymuje od College Park, zawierają link do anulowania subskrypcji, który umożliwia rezygnację z otrzymywania kolejnych wiadomości e-mail lub zmianę preferencji dotyczących kontaktu. Wiadomości e-mail mogą również zawierać link do bezpośredniej aktualizacji i zarządzania preferencjami marketingowymi użytkownika. W przypadku posiadania konta online w College Park można również zmienić swoje preferencje dotyczące kontaktu poprzez stronę z danymi użytkownika. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, nadal możemy wysyłać mu ważne informacje dotyczące jego konta.

Jak można zrezygnować z udostępniania danych osobowych naszym partnerom biznesowym?

Do gromadzenia i przechowywania informacji podczas odwiedzania serwisu college-park.com używamy różnych technologii. Może to obejmować stosowanie plików cookie lub podobnych technik w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia. Niektóre usługi innych firm, z których korzystamy w celu monitorowania odwiedzających, obejmują Google Analytics, HotJar i SmartSupp. Te usługi pomagają nam zrozumieć analizę ruchu, zachowania użytkowników, badanie mapy kliknięć (heatmapping) oraz dane demograficzne. Pomagają nam również w pracy nad ulepszeniami, aby lepiej obsługiwać naszych klientów w zakresie produktów i zapewnić lepszy serwis online.

W każdej chwili można zrezygnować z naszych wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami pod adresem privacy@college-park.com.

W jaki sposób można poprawić lub zaktualizować swoje dane?

Informacje znajdujące się na koncie można w dowolnym momencie zmienić lub sprostować. Wystarczy wysłać e-mail zawierający nieaktualne dane użytkownika oraz poprawki na adres privacy@college-park.com wpisując w temacie „Correction” (Korekta).

Jaka jest nasza polityka prywatności w przypadku osób niepełnoletnich?

Rozumiemy, jak ważna jest ochrona prywatności każdej osoby, szczególnie osób młodych. Nasze usługi są przeznaczone dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych w wieku powyżej 18 lat. Witryna i jej usługi nie są skierowane do dzieci, a użytkownik nie może z nich korzystać, jeśli ma mniej niż 13 lat. Ponadto użytkownik musi być na tyle dorosły, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach dopuszczamy możliwość dokonania tego przez rodziców lub opiekuna prawnego). Subskrypcja naszych usług jest dostępna tylko dla osób pełnoletnich, które mają18 lat lub więcej bądź są pełnoletnie zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika.

Co się dzieje, gdy użytkownik łączy się z zewnętrzną witryną internetową?

W przypadku kliknięcia linku i przejścia do innej witryny użytkownik podlega jej polityce prywatności. Zachęcamy do czytania oświadczenia dotyczącego polityki prywatności zamieszczonego w każdej witrynie internetowej przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Co się stanie, gdy zaktualizujemy naszą politykę prywatności?

Nasza polityka prywatności podlega okresowym aktualizacjom. Użytkownik akceptuje wszelkie nieznaczne zmiany w niniejszej polityce prywatności poprzez dalsze korzystanie z naszych Usług. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w naszej polityce prywatności, zamieścimy informację o zmianie w widocznym miejscu w witrynie. Zachęcamy do regularnego przeglądania naszej witryny i niniejszej polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian.

Prawa do prywatności użytkowników z kraju Unii Europejskiej

Jeśli użytkownik mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679) (zwanym również RODO), może mieć określone prawa jako osoba, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, to osoba, którą można zidentyfikować na podstawie nazwiska, numeru identyfikacyjnego, lokalizacji, identyfikatora internetowego lub innej fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej przynależności danej osoby. Według RODO dane osobowe to informacje odnoszące się do osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych odbywa się albo na podstawie zgody użytkownika, albo w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, lub w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, zob. artykuł 6 ust. 1 lit. a)–b) RODO. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, można ją w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami pod adresem privacy@college-park.com.

Aby zawrzeć umowę o korzystanie z naszych usług, należy podać wymagane przez nas dane osobowe. W przypadku niedostarczenia nam wszystkich wymaganych informacji realizacja usługi nie będzie możliwa.

Aby uzyskać informacje lub skorzystać z tych praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@college-park.com wpisując w temacie „GDPR Request” (Wniosek RODO). W wiadomości e-mail należy dokładnie określić, z jakiego prawa przysługującego na mocy RODO użytkownik chce skorzystać. Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku można poprosić o dodatkowe informacje, a College Park zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w odniesieniu do niektórych wniosków. Po zakończeniu przeglądu College Park poinformuje o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Prawa do prywatności użytkowników z Kalifornii

Użytkownicy mieszkający w Kalifornii, którzy współpracują z nami od dłuższego czasu i chcą otrzymywać informacje na temat sposobu, w jaki można dokonać wyboru w zakresie ujawniania informacji stronom trzecim, muszą wysłać wniosek na poniższy adres, podając preferowany sposób przesłania odpowiedzi (pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Można się z nami skontaktować na dwa sposoby: wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@college-park.com lub kontaktując się pod adresem:

College Park Industries
27955 College Park Drive
Warren, MI 48088
Attn: Your California Privacy Rights
c/o Privacy Administrator

W przypadku wniosków wysyłanych pocztą elektroniczną w temacie wiadomości e-mail należy wpisać „Your California Privacy Rights” (Prawa do prywatności użytkowników z Kalifornii). W przypadku wniosków wysyłanych pocztą tradycyjną napis „Your California Privacy Rights” należy umieścić na kopercie lub kartce pocztowej oraz na właściwym wniosku. Na wszystkich wnioskach należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres. (Adres zamieszkania jest opcjonalny, jeśli użytkownik chce otrzymać odpowiedź drogą elektroniczną). Nie akceptujemy składania wniosków telefonicznie ani za pomocą faksu. Nie ponosimy odpowiedzialności za udzielanie odpowiedzi na powiadomienia, które nie są odpowiednio oznakowane lub przesłane lub nie zawierają pełnych informacji.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Cel i podstawa prawna gromadzenia danych
Zgodnie z RODO musi istnieć podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych. Istnieje sześć podstaw prawnych: zgoda, umowa, zobowiązanie prawne, żywotne interesy, zadanie publiczne i prawnie uzasadnione interesy. W ramach zgodności z wymogami RODO zamierzamy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu uzyskania indywidualnych informacji fizycznych. Naszą prawną podstawą do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest właściwe wyposażenie w trwały sprzęt medyczny w celu zapewnienia optymalnych korzyści dla pacjenta. Więcej informacji można znaleźć w powyższym punkcie 2 naszej Polityki prywatności.

Prawnie uzasadniony interes
Mając na uwadze przestrzeganie wymogów RODO, działamy zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych. Prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie odpowiedniego dopasowania trwałego sprzętu medycznego w celu zapewnienia optymalnych korzyści dla pacjenta.

Odbiorcy danych osobowych użytkownika i kategorie gromadzonych danych
Więcej informacji można znaleźć w powyższym punkcie 3 naszej Polityki prywatności.

Inspektor ochrony danych
College Park ma siedzibę w Warren w stanie Michigan. College Park powołał wewnętrznego inspektora ochrony danych. Poniżej podajemy dane kontaktowe osoby, z którą można się skontaktować w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki lub praktyk firmy w zakresie danych osobowych.

Regulatory
27955 College Park Drive
Warren, MI 48088
Attn: Your California Privacy Rights
regulatory@college-park.com.

Przekazywanie rekomendacji i zdjęć
Przesyłając swoje rekomendacje i/lub zdjęcia, użytkownik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie i powielanie przez College Park Industries, Inc. lub inny podmiot upoważniony przez College Park Industries, Inc. w celach promocyjnych (tj. rekomendacje w witrynie internetowej, reklamy, broszury), w tym zdjęcia lub filmy przedstawiające działania/wyniki, informacje ogólne (z wyjątkiem adresu) lub cytaty dostarczone przez użytkownika, bez wynagrodzenia. Użytkownik przesyłający treści potwierdza również, że wszystkie zamieszczone zdjęcia są oryginalnym dziełem lub że uzyskał wszystkie prawa, licencje, zgody i zezwolenia niezbędne do ich wykorzystania. W przypadku osób niepełnoletnich użytkownik oświadcza, że jest prawnym rodzicem lub opiekunem osób wymienionych w formularzu, które nie osiągnęły pełnoletności, i wyraża na to zgodę w ich imieniu.

JAK MOGĘ ZADAĆ PYTANIE?

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących tego dokumentu należy najpierw skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem regulatory@college-park.com.